Greetings

Happy New Year 2010!

Happy New Year to all!

2010-01-01-happy-new-year-01

Maayad-ayad nga Bag-ong Tuig sa inyo tanan-tanan!

Kabay pa nga taw-an kamo it mayad nga lawas kag duro pa nga grasya sa bilog nga tuig 2010!

Greetings | Friday, January 1, 2010 @ 6:26 pm by Pandan.ph